Borrelia – rośnie ilość zakażeń

Borrelia jest bakterią, która wywołuje chorobę zwaną Boreliozą. Chorobę wywołują najczęściej krętki:

 1. Borrelia burgdorferi
 2. Borrelia afzalii
 3. Borrelia garinni

Do zakażenia dochodzi na skutek ukąszenia kleszcza. Z danych wynika, że w Europie, aż 64% chorych nie zauważyło faktu ukąszenia przez kleszcza.

Uwaga: Istnieją przesłanki, że bakterie borrelii mogą roznosić nawet komary i muchy końskie. Należy obserwować, czy nie powstał rumień po ukąszeniu!


 TEST SCANEREM DIACOM

Skaner Diacom to nowoczesna i precyzyjna metoda biorezonansowa umożliwiająca wykonanie testów na obecność pasożytów oraz innych drobnoustrojów chorobotwórczych, w tym borrelii.

Za pomocą oprogramowania możemy zaproponować indywidualną kurację i celowaną terapię.

ZAPISZ SIĘ NA BADANIE


Do chorób odkleszczowych możemy zaliczyć:

 • boreliozę
 • kleszczowe zapalenie mózgu
 • tularemię
 • babeszjozę
 • ludzką anaplazmozę granulocytarną

Odsetek kleszczy zakażonych w Europie zależy od regionu i waha się od 3 do 34%. W Polsce największą liczbę zakażeń wykrywa się w województwie podlaskim. Zachorowania najczęściej rejestruje się pomiędzy majem a październikiem.

STADIA PRZEBIEGU BORELIOZY:

I - infekcja wczesna, 60-90 dzień po ukłuciu: zmiany skórne typu rumień wędrujący

II - infekcja uogólniona, 4 miesiąc - 12 miesiąc od ukłucia: rozwój zmian skórnych, zmiany zapalne stawów, serca, ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego

III - infekcja przewlekła, powyżej 1 roku do kilku lat: zanikowanie zapalenie skóry dystalnych części kończyn, destrukcyjne zmiany zapalne stawów, przewklekłe zapalenie mózgu i opon mózgowo - rdzeniowych.

NAJCZĘSTSZE OBJAWY:

W etapie wczesnym: rumień, pokrzywka, obrzęki powiek, bóle głowy, gorączka, sztywność karku, światłowstręt, nudności, wymioty, podwyższony poziom OB, kurcze podudzi, bóle mięśni i stawów (szczególnie kolanowych)

Późniejsze objawy: nawracające bóle stawów, zapalenie stawów kolanowych, zaburzenia rytmu serca, zapalenie wsierdzia, osierdzia i mięśnia sercowego, bóle korzeniowe, porażenie nerwów czaszkowych.

Kilka lat od zakażenia: zmiany skórne na rękach i nogach, zaburzenia czucia, parestazje, upośledzenia słuchu, objawy otępienia psychicznego

Objawy Boreliozy bardzo często są mylone z innymi chorobami, np:

 • depresja, nerwica
 • zespół przewlekłego zmęczenia
 • RZS (reumatoidalne zapalenie stawów)
 • SM (stwardnienie rozsiane)
 • miastenia
 • choroba Alzheimera
 • choroba Parkinsona

Zbyt późne rozpoznanie zmniejsza ryzyko tej częstej choroby. Liczba rozpoznań boreliozy w Niemczech wynosi 900 000 rocznie, a w naszym kraju 9 000 (dane z 2011 i 2012 r).Wg badań Państwowego Zakłądu Higieny ponad 80% terytorium Polski to obszar endemiczny dla kleszczy roznoszących krętki borelii.

Właściwa diagnoza i prawidłowe leczenie w I i II stadium boreliozy może zapobiec powstaniu zmian, często już nieodwracalnych w stawach, ośrodkowym układzie nerwowym i w sercu.

ZAPISZ SIĘ NA BADANIE

borrelia

TOP