ANALIZA PIERWIASTKÓW TOKSYCZNYCH

ZAPISZ SIĘ NA BADANIE

Co bada Analiza Pierwiastków Toksycznych (badanie metali ciężkich)?

Analiza Pierwiastków Toksycznych pokazuje zawartość 5 pierwiastków toksycznych we włosach Badanego:

Aluminium, Rtęć, Kadm, Ołów, Arsen

Jakie są szczególne wskazania do wykonania badanie metali ciężkich?

  • autyzm (podejrzenie autyzmu)
  • ADHD (podejrzenie ADHD)
  • choroby nerek i zaburzenia metabolizmu
  • choroby serca i nadciśnienie
  • kurcze, porażenia, zakłócenia mowy, podrażnienie kończyn
  • zaburzenia czynności układu immunologicznego
  • podejrzewany kontakt z metalami ciężkimi
  • praca w trudnych warunkach (możliwy kontakt z metalami ciężkimi)
  • uprawianie sportu w dużych aglomeracjach miejskich na powietrzu (np. częste bieganie)

Przykładowy wynik

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CENNIK

TOP