AUTYZM

Diagnoza … AUTYZM

Nie istnieje definicja autyzmu, bo nie mamy tu do czynienia z jednym zaburzeniem, tylko z tak zwanym spectrum autystycznym. Do charakterystycznych objawów autyzmu należą: zaburzenia mowy, niezmienny wyraz twarzy, trudności w kontaktach społecznych, niezrozumienie uczuć i punktu widzenia innych, izolowanie się podczas zabawy, nadwrażliwość na dźwięki, zapachy lub kolory, nadpobudliwość ruchową, przymus wykonywania pewnych czynności, kołysanie się, uderzanie głową, kręcenie się w kółko, nieumiejętność nawiązania kontaktu wzrokowego .U podstaw autyzmu może znajdować się wiele przyczyn, badania na ten temat nadal trwają.

Do czynników, które mogą mieć wpływ na powstanie choroby zalicza się: infekcje bakteryjne i wirusowe, dysbiozę w obrębie przewodu pokarmowego, nadwrażliwości pokarmowe, niedobory mikroelementów i witamin, zatrucia metalami ciężkimi.

Wszystko powyższe wymaga dokładnej i wszechstronnej diagnostyki. 

W Centrum Medycyny Ekologicznej zalecamy następujące badania dzieciom ze spectrum autyzmu:

Badanie z żywej kropli krwi

Analiza jakościowa krwi (środowiska wewnętrznego):

 • Cechy infekcji: bakterie, wirusy
 • Zaburzenia odporności, obniżona aktywność limfocytów i granulocytów
 • Wolne rodniki, uszkodzenia wolnorodnikowe
 • Grzyby, drożdżaki, pleśnie, infekcje pasożytnicze
 • Zaburzenia oddychania wewnątrzkomórkowego, niedotlenienie
 • Cechy niedokrwistości, niedobór żelaza, witaminy B12, kwasu foliowego
 • Rulonizacja krwinek czerwonych (niedotlenienie, stres, słabe nawodnienie organizmu)
 • Agregacja płytek (zagrożenia chorobami naczyń krwionośnych)
 • Obecność toksyn, metali ciężkich, substancji chemicznych, pestycydów
 • Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej/zaburzenia metabolizmu
 • Przeciążenie wątroby, osłabiona detoksykacja i metabolizm
 • Niedobór enzymów trawiennych, osłabiona czynność trzustki
 • Zaburzenia trawienia tłuszczy, cukrów, węglowodanów
 • Endotoksyny, niestrawione białka (nieszczelne jelito)
 • Cechy alergii, autoagresji

Cel badania Mikroskopowego Żywej Kropli Krwi:
Ustalenie kuracji oczyszczającej z pasożytów / grzybów , regulacja flory jelitowej, poprawa odporności .

Test na nietolerancje pokarmowe

Badanie z krwi włośniczkowej pobieranej z palca. Badamy przeciwciała IgG metodą Elisa lub metodą mikromacierzy.

Najczęściej wykonywanym testem jest:
Food Detective – test ambulatoryjny na 59 pokarmów zawiera m.in. gluten, pszenicę, żyto, ryż, kukurydzę, jajko, mleko, orzechy, rośliny strączkowe. Wynik jest na miejscu po 40 minutach (metoda Elisa)

Możesz wybrać również testy laboratoryjne, ilościowe o większej ilości badanych produktów

Konsultacja dietetyczna po badaniu na nietolerancje pokarmowe

Ma na celu omówienie wyniku testu na nietolerancje pokarmowe, ustalenie zamienników, czasu wykluczenia produktów nietolerowanych z diety i innych zaleceń dietetycznych.

Istnieje również możliwość ustalenia indywidualnej diety dopasowanej do wyników testów na nietolerancje pokarmowe z aplikacją na telefon dla rodzica. Tygodniowa szczegółowa rozpiska, która następnie jest kilkukrotnie powielana. Zazwyczaj obejmuje 4-5 posiłków dziennie o wcześniej ustalonych porach wraz z przepisami.

Analiza pierwiastkowa z włosa lub Analiza pierwiastków toksycznych

Badanie z włosa, pobieramy wycinki włosów z części potylicznej głowy (tył głowy). Wypełniamy ankietę dotyczącą problemów zdrowotnych, diety, przyjmowanych leków itp.

Można wykonać badanie wyłącznie w kierunku metali ciężkich, jest to Analiza Pierwiastków Toksycznych, badamy 5 metali: Rtęć, Aluminium, Arsen, Ołów, Kadm.

Polecamy jednak pełną Analizę (Analiza Pierwiastkowa Włosa), która obejmuje badanie 24 pierwiastków, 5 metali ciężkich oraz wiele innych informacji, które znajdą Państwo poniżej.

Wynik badania to ok. 40-stronicowa książeczka, w której znajdziemy następujące informacje:

 1. Określenie typu metabolicznego i jego charakterystyka
 2. 24 biopierwiastki - poziom określony w %
 3. 5 pierwiastków toksycznych - poziom określony w %
 4. Proporcje pomiędzy pierwiastkami
 5. Interpretacja najważniejszych proporcji pomiędzy pierwiastkami
 6. Ocena równowagi w autonomicznym układzie nerwowym
 7. Ocena szybkości starzenia się organizmu
 8. Ocena równowagi psycho - emocjonalnej
 9. Ocena równowagi metabolicznej - katabolizm/anabolizm
 10. Ocena sprawności równowagi kwasowo-zasadowej
 11. Tendencje zdrowotne
 12. Program suplementacyjny (witaminowo-mineralny)
 13. Dieta metaboliczna (w razie potrzeby również oczyszczająca)
 14. Przepisy do diety
 15. Znaczenie i rola poszczególnych pierwiastków

Na wynik czeka się ok. miesiąc. W czasie oczekiwania na wynik przygotowujemy organizm do stosowania pierwiastków zaleconych po Analizie, czyli oczyszczamy z pasożytów, grzybów i uszczelniamy barierę jelitową.

Kolejne etapy to:

prawidłowa dieta, odbudowa flory jelitowej, wzmocnienie odporności, wyprowadzenie ewentualnych metali ciężkich z organizmu,  odżywienie organizmu: witaminy, minerały.

Badanie flory jelitowej i funkcjonalności przewodu pokarmowego– Gut Flora lub Gut Flora plus

Badania oceniające stan funkcjonalności przewodu pokarmowego oraz mikroflory jelitowej są niezbędnym narzędziem do prowadzenia kompleksowej i skutecznej terapii. Zarówno dysbiozy, jak i stany zapalne w obrębie jelit są powiązane z zaburzeniami przepuszczalności bariery jelitowej. Obecnie zjawisko to jest uważane za jedną z możliwych przyczyn wzrostu występowania wielu chorób o charakterze przewlekłym.

Badanie laboratoryjne GutFlora umożliwia ocenę składu mikroflory jelitowej i diagnostykę dysbioz układu pokarmowego. Badanie jest ilościową oceną głównych grup bakterii tlenowych, beztlenowych oraz grzybów znajdujących się w jelicie człowieka.

Celem badania GutFlora+ oprócz ilościowej oceny głównych grup bakterii tlenowych, beztlenowych oraz grzybów, jest ocena wydajności procesu trawienia oraz markerów zapalnych. 

Badania kontrolne

- w pierwszym roku:

Badanie z kropli krwi  co 3 mc (patogeny , pasożyty, grzyby) ewentualne dodatkowe odrobaczanie, kontrola odporności

Konsultacje dietetyczne co 3 mc- nanoszenie zmian, rozszerzanie diety

Analiza z włosa badania kontrolne co 9 mc/ zmiana suplementacji, diety metabolicznej, analiza postępów

Kontrolny test na nietoleranacje pokarmowe co 12 mcy

- kolejny rok badania kontrolne co 6 mc

 

Jeżeli nie wiesz jakie badanie wybrać skontaktuj się z nami, dobierzemy odpowiedni pakiet badań.

TOP